Phiên Bản Hạ Cấp Quantumult X
Đã Mod Fix Lỗi Build Đỏ
Bản Quyền © DVSTEAM
——————————————
Trước tiên tải APP GỐC từ App Store về
Sau Đó GỠ XÓA
APP GỐC
CLICK VÀO Quantumult X BÊN DƯỚI⬇️⬇️
ĐỂ TẢI LẠI BẢN
FIX Build Đỏ
Ko còn Build Đỏ là sử dụng được nha.

*Lưu Ý: Sẽ có lúc dính vào trang quảng cáo ae chỉ cần bấm quay lại, Hoặc thoát trang quảng cáo đó, Hoặc truy cập lại link Mod
Cho đến khi bấm cài đặt được

Thống Kê Số Người Đã Truy Cập